Sunday, January 9, 2011

Contoh Soalan Fikah Thn 6

1. Apakah hukum membaca Al-quran ketika berhadas besar?
a. wajib
b. sunat
c. makruh
d. haram

2. Bagaimanakah cara menentukan masuk awal Ramadhan?
a. sempurna Bulan Rejab 30 hari
b. sempurna Bulan Ramadhan 30 hari
c. sempurna Bulan Syaaban 30 hari
d. sempurna Bulan Syawal 30 hari

3. Antara cara untuk menentukan bermula puasa Ramadhan ialah dengan melihat anak bulan pada ..........
a. 12 Rabiulawal
b. 27 Rejab
c. 15 Syaaban
d. 29 Syaaban

4. "Mengeluarkan zakat fitrah sesudah jatuh matahari pada akhir bulan Ramadhan sehingga terbit fajar hari raya pertama"
Pilih jawapan yang betul bagi kenyataan di atas?
a. waktu wajib
b. waktu sunat
c. waktu makruh
d. waktu haram

5. Hukum mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap orang Islam ialah.............
a. makruh
b. harus
c. sunat
d. wajib

No comments:

Post a Comment

tq for visit...=)