Thursday, January 6, 2011

Tafsiran Surah Al-Jumaah ayat 1-3

  Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang
1. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah Yang Menguasai
(sekalian alam), Yang Maha Suci, Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
2. Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab) yang Ummiyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad, s.aw.) dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya),dan membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), serta mengajarkan mereka kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (Pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.
3. Dan juga (telah mengutuskan Nabi Muhammad kepada) orang-orang yang lain dari mereka, yang masih belum (datang lagi dan tetap akan datang) menghubungi mereka dan (ingatlah), Allah jualah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
  

No comments:

Post a Comment

tq for visit...=)